Isiolo's Urban Economic Plan 

Kitui's Urban Economic Plan 

Kisii's Urban Economic Plan 

Eldoret's Urban Economic Plan 

Kerugoya's Urban Economic Plan 

Bungoma's Urban Economic Plan 

Malindi's Urban Economic Plan 

Iten's Urban Economic Plan 

Kathwana's Urban Economic Plan 

Mandera's Urban Economic Plan 

Lamu's Urban Economic Plan 

Wote's Urban Economic Plan